A PálFeris Kamarkórus

PFKórus Facebook oldala “Bottomless Lakers Band” A jelenleg 23 tagot számláló közösség a Pál Feri kedd esti előadásainak hallgatóiból alakult 2018 februárjában.
Havi rendszerességgel énekelünk Pál Feri atya miséin az Angyalföldi Szent Mihály Plébánián, ezért a heti egyszeri próbáink első felét az egyházi művek tanulása teszi ki.
Repertoárunk azonban kétarcú: a próba második felében igényes könnyűzenei feldolgozásokat énekelünk, melyeket Pál Feris rendezvényeken adunk elő.

YouTube csatorna

Felső-Krisztinavárosi Szkóla

Schola - "Capella Christina" A Schola célja 1983-as megalakulása óta elsősorban a liturgia rendszeres zenei végzése, a zenével végzett legnemesebb közösségi Istendicséret. A Schola amatõr kórus, tagjai elkötelezett világiak, akik szabadidejük egy részét a próbákra és elõadásokra áldozzák, s ezt a rendszeres munkát ingyenes szolgálatnak tekintik. A gyerekkorosztállyal elsõsorban egyházunk zenei „anyanyelvét”, a gregorián éneket tanítjuk meg magyar, illetve latin szöveggel, amihez a felnõttkórusban értékes többszólamú tételeket illesztünk a reneszánsztól napjainkig terjedõ korokból. Újra meg újra rácsodálkozunk arra, hogy az egyszerûbb gregorián ének megtanulása a gyerekkorban milyen könnyû, s hogy a zsoltárok nyelve e korosztály számára mennyire magától értetõdõ! Életre szóló útravalót kap az a gyerek, aki évezredes kincsünkön, a zsoltárokon keresztül tanul meg imádkozni! Szolgálatunk rendje szerint a kiskórus minden vasárnap a 9 órás diákmisén, a középiskolásokat is befogadó nagykórus pedig havonta egyszer, a 10:30-as szentmisén, valamint a nagyobb ünnepeken énekel. A Nagyhét liturgikus életünk súlypontja: a teljes kórus évek óta minden szertartáson ott van. Közösségi életünket a liturgia rendszeres végzésén kívül további programok színesítik: farsang, hangversenyek, egyéb összejövetelek, nyári tábor, felnõttek lelkigyakorlata, illetve zarándokútja. Mindezek összekovácsolják a tagokat, és egész évben töltekezni lehet belõlük.

Bővebben